Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Riksföreningen för ME-patienter, RME

Riksföreningen för ME-patienter, RME

Kontaktinformation

Riksföreningen för ME-patienter, RME

Box 11037
404 21  Göteborg
Telefon: 031-15 58 99
E-post: info@rme.nu

Länkinformation

www.rme.nu


Riksföreningen för ME-patienter, RME, är en ideell förening med syfte att öka kunskapen om sjukdomen ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom). ME/CFS är klassad som en neurologisk sjukdom, WHO-kod G93.3, och innebär långvarig utmattning i kombination med en rad andra symptom, såsom halsont, svullna lymfkörtlar, kognitiva besvär, sömnstörningar, huvudvärk, led- eller muskelvärk. Karaktäristiskt för sjukdomen är en tydlig försämring efter ansträngning. RME har som ambition att hålla sig uppdaterad i den internationella forskningen kring ME/CFS, sprida information till myndigheter, samhälle och medlemmar, samt ge stöd till medlemmar och anhöriga.


RME arbetar för att få till stånd ett gott samarbete med läkare, specialister och forskare på området till gagn för våra medlemmars möjlighet att få adekvat vård. Vårt önskemål är att kunskapen om ME/CFS ska höjas inom sjukvården och att specialistmottagningar ska bli tillgängliga för alla i vårt land, för en snabb och korrekt diagnostisering och behandling.Publiceringsdatum: 2016-06-14