Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-03-03
Kontraindikationer
Madopark Depot innehåller vegetabilisk olja, i vilken det ingår sojaolja. Madopark Depot är kontraindicerat för patienter som är allergiska mot jordnötter eller soja.
2021-03-03
Graviditet
Fertila kvinnor skall uppmanas å det bestämdaste att använda effektiv preventivmetod under behandlingen och under minst 15 dagar efter avslutad behandling med imatinib.
Då effekt av exponering i låg dos på ett spädbarn är okänd bör dock kvinnor inte amma under behandling och under minst 15 dagar efter avslutad behandling med imatinib.
2021-03-03
Graviditet
Fertila kvinnor skall uppmanas å det bestämdaste att använda effektiv preventivmetod under behandlingen och under minst 15 dagar efter avslutad behandling med imatinib.
Då effekt av exponering i låg dos på ett spädbarn är okänd bör dock kvinnor inte amma under behandling och under minst 15 dagar efter avslutad behandling med imatinib.
2021-03-03
Varningar och försiktighet
Innehåller fenylalanin. Att tänka på för patienter med fenylketonuri (PKU).
2021-03-02
Anagrelide AOP, Kapsel, hård 0,5 mg
AOP Orphan Pharmaceuticals
Biverkningar
Hypestesi och Prinzmetal Angina tillagda i listade biverkningar.
2021-03-02
Biverkningar
Frekvensen för biverkningen gynekomasti är ändrad från "sällsynt" till "mindre vanlig".
2021-03-02
Läkemedelsnamn
Adrenalin Stragen har bytt namn till Adrenalin Aguettant. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-03-02
Läkemedelsnamn
Atropin Stragen har bytt namn till Atropin Aguettant. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-03-02
Läkemedelsnamn
Atropin Stragen har bytt namn till Atropin Aguettant. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-03-02
Läkemedelsnamn
Fenylefrin Stragen har bytt namn till Fenylefrin Aguettant. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-03-01
Dosering
Ny indikation covid-19.
2021-03-01
Indikationer
Ny indikation covid-19.