Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-10-18
Biverkningar
Uppdaterat avsnitt.
2019-10-18
Graviditet
Fertilitet
Det finns inga tillgängliga humandata avseende effekt av metylfenidat på fertilitet. Inga kliniskt relevanta effekter på fertilitet har observerats i djurstudier.
2019-10-18
Graviditet
Fertilitet
Det finns inga tillgängliga humandata avseende effekt av metylfenidat på fertilitet. Inga kliniskt relevanta effekter på fertilitet har observerats i djurstudier.
2019-10-18
Biverkningar
Uppdaterat avsnitt.
2019-10-18
Biverkningar
Uppdaterat avsnitt.
2019-10-18
Graviditet
Fertilitet
Det finns inga tillgängliga humandata avseende effekt av metylfenidat på fertilitet. Inga kliniskt relevanta effekter på fertilitet har observerats i djurstudier.
2019-10-17
Graviditet
Baserat på erfarenhet från människa från ett graviditetsregister och spontan rapportering misstänks modafinil orsaka kongenitala missbildningar när det administreras under graviditeten.
2019-10-17
Hållbarhet, förvaring och hantering
Blister: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 6 mg: 3 år

Blister 0,5 mg enbart: 30 månader

Burk: 30 månader. Används inom 60 dagar efter öppnandet.
2019-10-17
Varningar och försiktighet
Enstaka fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.
2019-10-17
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ny info: Förvaras vid högst 30 °C.
2019-10-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad till 3 år
2019-10-16
Biverkningar
Ny biverkning utan känd frekvens: diarré
2019-10-16
Biverkningar
Ny biverkning utan känd frekvens: diarré
2019-10-16
Produkt utgår
Lartruvo kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2019-07-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-10-16
Produkt utgår
Fusidinsyra/Betametason LEO kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2019-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-10-16
Produkt utgår
Stocrin® kommer att avregistreras 2019-01-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-10-16
Produkt utgår
Stocrin® kommer att avregistreras 2019-01-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-10-16
Produkt utgår
Stocrin® kommer att avregistreras 2019-01-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-10-15
Biverkningar
Angioödem (försämring av) och/eller försämring av ärftligt angioödem kan förekomma.
2019-10-15
Interaktioner
Interaktioner kan inträffa med läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer, vilket kan resultera i ökad clearance av könshormoner, med genombrottsblödningar och/eller utebliven antikonception som följd.

Hormonella preventivmedel kan interagera med metabolismen av andra läkemedel. Således kan plasma- och vävnadskoncentrationen av andra aktiva substanser antingen öka (t.ex. ciklosporin) eller minska (t.ex. lamotrigin).