Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-06-15
Levetiracetam AET, Filmdragerad tablett 1000 mg
Alfred E Tiefenbacher (GmbH & Co. KG)
Läkemedelsnamn
Levetifi har bytt namn till Levetiracetam AET. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-06-15
Levetiracetam AET, Filmdragerad tablett 750 mg
Alfred E Tiefenbacher (GmbH & Co. KG)
Läkemedelsnamn
Levetifi har bytt namn till Levetiracetam AET. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-06-15
Levetiracetam AET, Filmdragerad tablett 500 mg
Alfred E Tiefenbacher (GmbH & Co. KG)
Läkemedelsnamn
Levetifi har bytt namn till Levetiracetam AET. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-06-15
Levetiracetam AET, Filmdragerad tablett 250 mg
Alfred E Tiefenbacher (GmbH & Co. KG)
Läkemedelsnamn
Levetifi har bytt namn till Levetiracetam AET. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-06-15
Produkt utgår
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Amneal kommer att avregistreras 2019-07-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-06-14
Kontraindikationer
-Hyperkalciuri och hyperkalcemi
2019-06-14
Varningar och försiktighet
Uppdaterat avsnitt
2019-06-14
Graviditet
Uppdaterad information gällande amning och fertilitet.
2019-06-13
Dosering
Förtydliganden angående beredning och administrering
2019-06-12
Graviditet
Uppdatering av Graviditetsavsnittet och avsnittet med Prekliniska säkerhetsuppgifter.
2019-06-12
Graviditet
Uppdatering av Graviditetsavsnittet och avsnittet med Prekliniska säkerhetsuppgifter.
2019-06-12
Graviditet
Uppdatering av Graviditetsavsnittet och avsnittet med Prekliniska säkerhetsuppgifter.
2019-06-12
Biverkningar
Tillägg av två biverkningar, i katergorin "ingen känd frekvens": Ökad aptit och viktökning
2019-06-12
Biverkningar
Tillägg av två biverkningar, i katergorin "ingen känd frekvens": Ökad aptit och viktökning
2019-06-12
Produkt utgår
Undestor® Testocaps® kommer att avregistreras 2019-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-06-12
Produkt utgår
Nonafact kommer att avregistreras 2019-05-13. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-06-11
Produkt utgår
Lantus® (OptiClik) kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2017-01-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-06-11
Dosering
Ett antal nya biverkningar har rapporterats för Xeloda tabletterna. De får ej krossas eller delas (se avsnitt 4.8)
2019-06-11
Dosering
Ett antal nya biverkningar har rapporterats för Xeloda tabletterna. De får ej krossas eller delas (se avsnitt 4.8)
2019-06-11
Hållbarhet, förvaring och hantering
Rutiner för säker hantering av cytotoxiska läkemedel ska följas.