Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-10-18
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av psykostimulantia i kombination med paliperidon kan leda till extrapyramidala symtom om den ena eller båda behandlingarna förändras.
2018-10-18
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av psykostimulantia i kombination med paliperidon kan leda till extrapyramidala symtom om den ena eller båda behandlingarna förändras.
2018-10-18
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av psykostimulantia i kombination med paliperidon kan leda till extrapyramidala symtom om den ena eller båda behandlingarna förändras.
2018-10-18
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av psykostimulantia i kombination med paliperidon kan leda till extrapyramidala symtom om den ena eller båda behandlingarna förändras.
2018-10-18
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av psykostimulantia i kombination med paliperidon kan leda till extrapyramidala symtom om den ena eller båda behandlingarna förändras.
2018-10-18
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av psykostimulantia i kombination med paliperidon kan leda till extrapyramidala symtom om den ena eller båda behandlingarna förändras.
2018-10-18
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av psykostimulantia i kombination med paliperidon kan leda till extrapyramidala symtom om den ena eller båda behandlingarna förändras.
2018-10-18
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av psykostimulantia i kombination med paliperidon kan leda till extrapyramidala symtom om den ena eller båda behandlingarna förändras.
2018-10-18
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av psykostimulantia i kombination med paliperidon kan leda till extrapyramidala symtom om den ena eller båda behandlingarna förändras.
2018-10-18
Läkemedelsnamn
ANORO har bytt namn till ANORO ELLIPTA. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-18
Produkt utgår
Crominet kommer att utgå 2018-10-31. Crominet kommer att avregistreras 2018-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-18
Produkt utgår
Vivotif® oralt vaccin mot tyfoid kommer att utgå 2018-10-18. Vivotif® oralt vaccin mot tyfoid kommer att avregistreras 2018-10-18. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-18
Läkemedelsnamn
Incruse har bytt namn till Incruse Ellipta. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-17
Naproxen Orifarm, Tablett 500 mg
Orifarm Generics AB
Interaktioner
Naproxen kan hämma effekten av lågdos acetylsalicylsyra, men den kliniska betydelsen är okänd.
2018-10-17
Naproxen Orifarm, Tablett 250 mg
Orifarm Generics AB
Interaktioner
Naproxen kan hämma effekten av lågdos acetylsalicylsyra, men den kliniska betydelsen är okänd.
2018-10-17
Produkt utgår
Betametason Trimb kommer att utgå 2018-12-31. Betametason Trimb kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-16
Fungoral®, Schampo 20 mg/ml
Trimb Healthcare
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaras vid högst 25 °C.
2018-10-16
Produkt utgår
NiQuitin® kommer att utgå 2018-10-15. NiQuitin® kommer att avregistreras 2018-10-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-16
Produkt utgår
NiQuitin® kommer att utgå 2018-10-15. NiQuitin® kommer att avregistreras 2018-10-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-10-16
Produkt utgår
Bisolvon kommer att utgå 2018-10-15. Bisolvon kommer att avregistreras 2018-10-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.