Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-01-16
Läkemedelsnamn
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva har bytt namn till Levodopa/Carbidopa/Entacapone Rivopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Läkemedelsnamn
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva har bytt namn till Levodopa/Carbidopa/Entacapone Rivopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Ondansetron Aristo kommer att avregistreras 2021-01-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Dolcontin® kommer att avregistreras 2021-01-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Sildenafil Aristo kommer att avregistreras 2021-01-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Qutavina kommer att avregistreras 2020-11-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Läkemedelsnamn
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva har bytt namn till Levodopa/Carbidopa/Entacapone Rivopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Sebivo® kommer att avregistreras 2020-11-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Läkemedelsnamn
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva har bytt namn till Levodopa/Carbidopa/Entacapone Rivopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Ibisto kommer att avregistreras 2021-01-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Läkemedelsnamn
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva har bytt namn till Levodopa/Carbidopa/Entacapone Rivopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Sebivo kommer att avregistreras 2020-11-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Teicoplanin Sandoz kommer att avregistreras 2021-01-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Paroxetin Aristo kommer att avregistreras 2021-01-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Dolcontin® kommer att avregistreras 2021-01-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Ibisto kommer att avregistreras 2021-01-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Läkemedelsnamn
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva har bytt namn till Levodopa/Carbidopa/Entacapone Rivopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Dolcontin® kommer att avregistreras 2021-01-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Dolcontin® kommer att avregistreras 2021-01-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-01-16
Produkt utgår
Panretin kommer att avregistreras 2020-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.