Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-01-26
Biverkningar
sinusbradykardi har inlagts som en ny biverkan
2021-01-26
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet efter första öppnandet är ändrad till 3 månader
2021-01-26
Stomacid, Brustablett 300 mg
Orifarm Generics AB
Försäljningsstopp
Stomacid är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Rani-Q är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Ranitidin ABECE är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Ranitidin Apofri är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Inside Brus är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Ranitidin Mylan är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2021-01-26
Försäljningsstopp
Zantac® är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2021-01-26
Stomacid, Brustablett 150 mg
Orifarm Generics AB
Försäljningsstopp
Stomacid är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2021-01-25
Biverkningar
Ny allvarlig hudbiverkning
2021-01-25
Biverkningar
Ny allvarlig hudbiverkning
2021-01-25
Varningar och försiktighet
Ny allvarlig hudbiverkning
2021-01-25
Biverkningar
Ny allvarlig hudbiverkning
2021-01-25
Varningar och försiktighet
Ny allvarlig hudbiverkning
2021-01-25
Varningar och försiktighet
Ny allvarlig hudbiverkning
2021-01-25
Trafik
Feraccru har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
2021-01-25
Graviditet
Graviditet
En måttlig mängd data om peroral användning av järnmaltol hos gravida kvinnor tyder inte på någon missbildnings- eller foster/neonatal toxicitet. Den systemiska exponeringen för intakt järnmaltol är försumbar.

Användning av Feraccru kan övervägas under graviditet om det är nödvändigt.

Amning
Inga effekter har setts av järnmaltol hos ammade nyfödda/spädbarn till kvinnor som behandlats. Järnmaltol är inte systemiskt tillgängligt och det är därför inte troligt det går över i modersmjölk. Feraccru kan användas under amning om det är kliniskt nödvändigt.

Fertilitet
Det finns inga data om effekterna av järnmaltol på fertiliteten hos människa. Det förväntas inga effekter på fertiliteten eftersom den systemiska exponeringen för järnmaltol är försumbar.
2021-01-25
Graviditet
Graviditet
En måttlig mängd data om peroral användning av järnmaltol hos gravida kvinnor tyder inte på någon missbildnings- eller foster/neonatal toxicitet. Den systemiska exponeringen för intakt järnmaltol är försumbar.

Användning av Feraccru kan övervägas under graviditet om det är nödvändigt.

Amning
Inga effekter har setts av järnmaltol hos ammade nyfödda/spädbarn till kvinnor som behandlats. Järnmaltol är inte systemiskt tillgängligt och det är därför inte troligt det går över i modersmjölk. Feraccru kan användas under amning om det är kliniskt nödvändigt.

Fertilitet
Det finns inga data om effekterna av järnmaltol på fertiliteten hos människa. Det förväntas inga effekter på fertiliteten eftersom den systemiska exponeringen för järnmaltol är försumbar.
2021-01-25
Dosering
Graviditet
En måttlig mängd data om peroral användning av järnmaltol hos gravida kvinnor tyder inte på någon missbildnings- eller foster/neonatal toxicitet. Den systemiska exponeringen för intakt järnmaltol är försumbar.

Användning av Feraccru kan övervägas under graviditet om det är nödvändigt.

Amning
Inga effekter har setts av järnmaltol hos ammade nyfödda/spädbarn till kvinnor som behandlats. Järnmaltol är inte systemiskt tillgängligt och det är därför inte troligt det går över i modersmjölk. Feraccru kan användas under amning om det är kliniskt nödvändigt.

Fertilitet
Det finns inga data om effekterna av järnmaltol på fertiliteten hos människa. Det förväntas inga effekter på fertiliteten eftersom den systemiska exponeringen för järnmaltol är försumbar.