Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-13
Produkt utgår
Ecalta® kommer att utgå 2012-08-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ecalta® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-13
Produkt utgår
Forene® kommer att utgå 2021-07-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Forene® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.