Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-09-17
Förvaring
Uppdaterad förvaringsanvisning: Flaskan ska förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
2021-09-13
Apelka Vet, Oral lösning 5 mg/ml
Boehringer Ingelheim Animal Health
Försiktighet
Tilläg av bland annat: sjukdom i magtarmkanalen är vanlig hos hypertyroida katter och detta kan komplicera oral behandling.
2021-09-13
Apelka Vet, Oral lösning 5 mg/ml
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dosering
Var uppmärksam på den nya sprutan och korrekt dosering. Sprutan är graderad i 0,5 mg steg upp till 5 mg.