Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-19
Interaktioner
Data tyder på potentiellt minskad effekt av P2Y12-hämmare hos patienter som behandlas med morfin och en P2Y12-hämmare samtidigt. Hos patienter med akut koronarsyndrom, där morfin inte kan undanhållas och snabb P2Y12-hämning bedöms vara avgörande, kan användning av parenteral P2Y12-hämmare övervägas.
2021-04-19
Varningar och försiktighet
Under den första dagen av samtidig behandling med P2Y12-hämmare och morfin har minskad effekt av P2Y12-hämmare observerats.