Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-21
Gammaplex, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Produkt utgår
Gammaplex kommer att utgå 2021-04-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gammaplex mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-21
Ozanex, Kräm 10 mg/g
Ferrer Internacional SA
Produkt utgår
Ozanex kommer att utgå 2021-04-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ozanex mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.