Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-06-15
Läkemedelsnamn
Aminoven 10% har bytt namn till Aminoven 5 %. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.