Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsförsäkringen

Om du drabbas av personskada som uppstått i samband med användning av läkemedel i vården kan du via Läkemedelsförsäkringen få ersättning för skadan.


Då och då händer det att en skada uppstår vid användning av läkemedel. Drabbas du av en sådan skada kan du få ersättning via Läkemedelsförsäkringen.

För att försäkringen ska gälla måste det aktuella läkemedlet ha köpts på ett av läkemedelsverket godkänt apotek i Sverige eller från butik som har tillstånd att sälja receptfria läkemedel. Dessutom måste det företag som tillverkat, eller importerat läkemedlet, delta i Läkemedelsförsäkringen. Detta gäller även för läkemedel som använts vid kliniska läkemedelsprövningar.

För vad gäller försäkringen?

Läkemedelsförsäkringen gäller framförallt för oförutsedda skador.

Skador orsakade av kända biverkningar, kan du få ersättning för, om de varit oväntade eller oväntat svåra.

När gäller inte försäkringen?

 • Om du köpt läkemedel från ett apotek på internet som inte är godkänt av Läkemedelsverket.

 • Om effekten hos ett läkemedel uteblir.

 • Skada till följd av uppenbar vårdslöshet från patientens sida.

 • Ersättning lämnas inte följdskador, det vill säga skador som uppkommit vid aktivitet som är olämplig med hänsyn till läkemedlets verkan. Det kan till exempel vara om du kör bil när du använder ett läkemedel och råkar ut för en trafikolycka.

 • Om du använt en annan persons läkemedel och därför drabbats av en skada.

 • Om du fått skada på grund av läkemedelsmissbruk.

 • Om du har en allvarligare sjukdom måste du bära en större risk själv och acceptera att svårare biverkningar kan inträffa, utan att du kan få ersättning.

Vad lämnas ersättning för?

 • Läkarvård, sjukhusvård samt övriga styrkta merkostnader på grund av skadan.

 • Sveda och värk.

 • Förlorad arbetsinkomst - framtida inkomstförlust/pensionsförlust.

 • Menersättning.

 • Ersättning för eventuella utseendemässiga defekter.

 • Begravningskostnader.

 • Eventuellt underhåll till efterlevande samt anhörigersättning.

Anmäl en skada så fort som möjligt!

Det är viktigt att du anmäler en läkemedelsskada så snart som möjligt, och inte senare än tre år efter det att du fick reda på att skadan kan ha orsakats av läkemedel.

Den yttre gränsen för att anmäla en skada är 15 år från det att du slutade att använda läkemedlet.

Vill du anmäla en skada?

Vill du veta mer om Läkemedelsförsäkringen eller anmäla en skada, ska du ta kontakt med Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. De sköter skaderegleringen och samlar in de journaler och andra underlag som behövs för bedömningen.

Till Läkemedelsförsäkringen AB>>

Hur vet jag om läkemedelsföretaget är med i Läkemedelsförsäkringen?

De tillverkare, eller importörer av läkemedel, som säljs i Sverige, och som är medlemmar av Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, har gemensamt tecknat Läkemedelsförsäkringen.

Att delta i försäkringen är frivilligt för läkemedelsbolagen, och de flesta är med.

I Fass företagsregister kan du se om företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Du kan även se om läkemedlet omfattas av försäkringen när du söker fram ditt läkemedel på Fass.Texten reviderades senast: 2019-11-18


Publiceringsdatum: 2019-11-18