Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Fass i vården

Fass i vården

Fass används i vården som deras kanske främsta källa till kunskap om läkemedel. De flesta journalsystem har en koppling, t.ex. via direktlänkar, till Fass.se för att alltid ha uppdaterad information. En del journalsystem hämtar information via s.k. webbtjänster och integrerar informationen i sitt eget gränssnitt. Via Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL, finns möjlighet att hämta Fass-texter samt Fass graviditets- och amningsklassificering. Även apotekens system har kopplingar till Fass.se


Fram till 2008 delades Fass-boken ut utan kostnad till svensk sjukvård. Boken hade då en etablerad och bred användning inom sjukvården. 2009 tog LIF beslut om att inte längre rekommendera Fass-boken vid förskrivning av läkemedel eftersom den snabbt blev inaktuell i och med att läkemedelsinformationen uppdaterades kontinuerligt på webben. Beslutet om att inte längre dela ut Fass-boken till vården togs i samråd med sjukvårdens huvudmän. Efterfrågan på Fass-boken minskade stadigt och Fass 2015 blev den sista tryckta boken.


Fass.se är även tillgängligt via Sjunet, sjukvårdens interna nätverk. Via Sjunet kan Fass vara tillgänglig för vård och apotek även då problem uppstår med internet. Driften av Fass.se sker med tillgängligheten som högsta prioritet, driftmiljön för Fass är redundant för att alltid kunna garantera åtkomst utan avbrott. Om ett kortare avbrott krävs planeras detta alltid in nattetid då Fass.se användning är som lägst.


Publiceringsdatum: 2016-06-14