Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Förpackningsinformation

Förpackningar, förmån och priser


I Förpackningar, förmån och priser hittar du information om de specifika förpackningarnas storlek, typ och om de för tillfället marknadsförs eller ej. Du kan även se om förpackningarna är receptbelagda eller receptfria, deras förmånsstatus och varunummer.


I förekommande fall visas även parallell-distribuerade förpackningar under Förpackningar, förmån och priser. Uppgift om eventuella parallell-distribuerade förpackningar omfattas av Läkemedelsförsäkringen saknas på Fass. På läkemedelsförsäkringens webbplats kan du se om det aktuella företaget är anslutet till försäkringen. För att få besked om preparatet omfattas av försäkringen kan du även kontakta Läkemedelsförsäkringen direkt.


Läkemedelsförpackningar som ingår i läkemedelsförmånen har ett nationellt angivet förmånspris för uttag med recept. Detta pris fastställs av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket och redovisas alltid på Fass. Läkemedel utanför läkemedelsförmånen har fri prissättning varför dessa priser varierar och därmed inte kan anges på Fass.


Detta har haft betydelse för utformningen av tabellen med förpackningsinformation. Tabellen är också anpassad till om besökaren kommer från Fass för allmänheten, för vårdpersonal eller för djurläkemedel.


Tabellen med förpackningsinformation - Presentation av tabellkolumnerna

En kommentar skrivs bara ut en gång fast den kan gälla även för senare exempel.a)Receptfri förpackning med förmånspris på recept utan extra förskrivarkategorier


Storlek

(1)

Förpacknings-typ

(2)

Förmåns-pris med recept(3)

Recept-belagd (4)

Övriga för-skrivare (5)

Varu-nummer (6)

100 st

Blister

199:50

Nej

-

012345


Kolumn 1: Anger förpackningens storlek med avseende på kvantitet eller volym.


Kolumn 2: Anger förpackningens typ. Denna kan exempelvis utgöras av en burk, tryckförpackning (blister), tub etc.


Kolumn 3: Berättar att läkemedelsförpackningen ingår i läkemedelsförmånen på recept och har fått ett nationellt försäljningspris av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.


Kolumn 4: Visar att läkemedels-förpackningen inte är receptbelagd och kan köpas i apotekens egenvårdsavdelningar eller i vissa fall i dagligvaruhandeln (fri prissättning).


Kolumn 5: Inga förskrivargrupper utöver läkare får förskriva recept på läkemedelsförpackningen.


Kolumn 6: Anger förpackningens varunummer


b)Receptbelagd förpackning med förmånspris som har extra förskrivarkategorier


Storlek

(1)

Förpacknings-typ

(2)

Förmåns-pris med recept(3)

Recept-belagd (4)

Övriga för-skrivare (5)

Varu-nummer (6)

100 st

Blister

199:50

Ja

S TH TL

012345


Kolumn 4: Förpackningen är receptbelagd.


Kolumn 5: Får förskrivas även av sjuksköterskor med förskrivningsrätt (S), tandhygienister (TH) och tandläkare (TL).c)Receptbelagd förpackning med villkorat förmånspris.


Storlek

(1)

Förpacknings-typ

(2)

Förmåns-pris med recept

(Med villkor)(3)

Recept-belagd (4)

Övriga för-skrivare (5)

Varu-nummer (6)

100 st

Blister

199:50

Ja

-

012345


Kolumn 3: Förpackningen ingår i läkemedelsförmånen på recept om särskilda villkor är uppfyllda. Mer information om dessa villkor för den specifika förpackningen erhålls när man klickar på ”Med villkor” som normalt utgör en länk (Observera, ej länk i exemplet).d)Receptfri förpackning utan förmånspris på recept som inte tillhandahålls.


Storlek

(1)

Förpacknings-typ

(2)

Förmåns-pris med recept

(3)

Recept-belagd (4)

Övriga för-skrivare (5)

Varu-nummer (6)

100 st
Blister

Ej förmån

Nej

-

012345


Kolumn 1 och 2: Den röda textöverstrykningen i kolumnerna ”Storlek” och ”Förpackningstyp” anger att förpackningen inte marknadsförs/tillhandahålls för närvarande.e) Receptbelagd förpackning utan förmånspris.Storlek

(1)

Förpacknings-typ

(2)

Förmåns-pris med recept

(3)

Recept-belagd (4)

Övriga för-skrivare (5)

Varu-nummer (6)

100 st

Blister

Ej förmån

Ja

-

012345


•Kolumn 3: Den receptbelagda läkemedelsförpackningen omfattas inte av läkemedels-förmånen på recept och har fri prissättning i handeln.Publiceringsdatum: 2016-12-19