Utbytbarhetsgrupp

Memantin, Oral lösning 5 mg/pumpning

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Ebixa, Oral lösning 5 mg/pumpning