Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Patienter som samtidigt tar läkemedel med disposition beroende av P-gp och med smalt terapeutisk index (t.ex. digoxin, dabigatran, aliskiren) bör noggrant övervakas för tecken på förändrad tolerans som en följd av ökad exponering vid samtidig behandling.
2018-07-17
Interaktioner
Patienter som samtidigt tar läkemedel med disposition beroende av P-gp och med smalt terapeutisk index (t.ex. digoxin, dabigatran, aliskiren) bör noggrant övervakas för tecken på förändrad tolerans som en följd av ökad exponering vid samtidig behandling.
2018-07-17
Interaktioner
En minskad och fördröjd exponering för orala P2Y12-hämmare, inklusive tikagrelor och dess aktiva metabolit har observerats hos patienter med AKS som behandlades med morfin. Parenteral P2Y12-hämmare kan övervägas då det behövs en snabb P2Y12-hämning och då uppehåll av morfin ej är möjligt.
2018-07-17
Interaktioner
En minskad och fördröjd exponering för orala P2Y12-hämmare, inklusive tikagrelor och dess aktiva metabolit har observerats hos patienter med AKS som behandlades med morfin. Parenteral P2Y12-hämmare kan övervägas då det behövs en snabb P2Y12-hämning och då uppehåll av morfin ej är möjligt.
2018-07-17
Interaktioner
En minskad och fördröjd exponering för orala P2Y12-hämmare, inklusive tikagrelor och dess aktiva metabolit har observerats hos patienter med AKS som behandlades med morfin. Parenteral P2Y12-hämmare kan övervägas då det behövs en snabb P2Y12-hämning och då uppehåll av morfin ej är möjligt.
2018-07-17
Varningar och försiktighet
Rekommendation om att behandling med lantankarbonat ska utvärderas på nytt om patienten utvecklar allvarliga tecken och symtom från magtarmkanalen.
2018-07-17
Varningar och försiktighet
Rekommendation om att behandling med lantankarbonat ska utvärderas på nytt om patienten utvecklar allvarliga tecken och symtom från magtarmkanalen.
2018-07-17
Varningar och försiktighet
Rekommendation om att behandling med lantankarbonat ska utvärderas på nytt om patienten utvecklar allvarliga tecken och symtom från magtarmkanalen.
2018-07-17
Varningar och försiktighet
Rekommendation om att behandling med lantankarbonat ska utvärderas på nytt om patienten utvecklar allvarliga tecken och symtom från magtarmkanalen.
2018-07-17
Varningar och försiktighet
Rekommendation om att behandling med lantankarbonat ska utvärderas på nytt om patienten utvecklar allvarliga tecken och symtom från magtarmkanalen.
2018-07-17
Varningar och försiktighet
Rekommendation om att behandling med lantankarbonat ska utvärderas på nytt om patienten utvecklar allvarliga tecken och symtom från magtarmkanalen.
2018-07-17
Läkemedelsnamn
Cisplatin Hospira har bytt namn till Cisplatin Pfizer. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.